Ochranné rúško na tvár 3 vrstvové - objednávka

Doprava: *

Platba: *

 

Príklad výpočtu celkovej ceny vrátane dopravy a 20% DPH:

 

(   50 x 1.50eur rúška + 5.00eur doprava DPD ) + 20% DPH =   96,00eur celkom

( 100 x 1.40eur rúška + 5.00eur doprava DPD ) + 20% DPH = 174,00eur celkom

( 250 x 1.30eur rúška + 5.00eur doprava DPD ) + 20% DPH = 396,00eur celkom