reklamné USB kľúče USB701 circle

TOP model

na sklade : 512MB / 1GB / 2GB / 4GB / 8GB / 16GB / 32GB

na sklade : biele

celoplošná potlač 4 Farba / CMYK

 

  1.000 ks 500 ks 400 ks

 

300 ks

 

200 ks

100 ks

50 ks

25 ks

10 ks

celoplošná potlač USB 1 strana 0.20 eur 0.21 eur 0.22 eur 0.23 eur 0.24 eur 0.25 eur 0.50 eur 1.00 eur 2.00 eur
celoplošná potlač USB 2 strany 0.40 eur 0.42 eur 0.44 eur 0.46 eur 0.48 eur 0.50 eur 1.00 eur 2.00 eur 4.00 eur

 

ceny bez DPH + 20%

príprava celoplošnej potlače 4 Farba / CMYK 1 strana 20 eur

termín dodania : 3dni